Đồ thủ công mỹ nghệ

Gậy chống cho người già 15%
Gậy chống cho người già
Gậy chống cho người già

680,000₫

800,000₫

Gậy chống cho người già

Kiếm gỗ 17%
Kiếm gỗ
Kiếm gỗ

1,250,000₫

1,500,000₫

Kiếm gỗ

Tẩu hút thuốc 24%
Tẩu hút thuốc
Tẩu hút thuốc

110,000₫

145,000₫

Tẩu hút thuốc

Tẩu hút thuốc ngà voi 23%
Tẩu hút thuốc ngà voi
Tẩu hút thuốc ngà voi

120,000₫

155,000₫

Tẩu hút thuốc ngà voi

Tổ yến sào

Hồng yến 59%
Hồng yến
Hồng yến

1,750,000₫

4,300,000₫

Hồng yến

Tổ yến gồ nguyên tổ tai to 51%
Tổ yến gồ nguyên tổ tai to
Tổ yến gồ nguyên tổ tai to

1,250,000₫

2,550,000₫

Tổ yến gồ nguyên tổ tai to

Tổ yến sào thô gãy 8%
Tổ yến sào thô gãy
Tổ yến sào thô gãy

1,800,000₫

1,950,000₫

Tổ yến sào thô gãy

Tổ yến sào tinh loại 2 7%
Tổ yến sào tinh loại 2
Tổ yến sào tinh loại 2

2,500,000₫

2,700,000₫

Tổ yến sào tinh loại 2

tổ yến sào tinh loại 3 12%
tổ yến sào tinh loại 3
tổ yến sào tinh loại 3

2,800,000₫

3,200,000₫

tổ yến sào tinh loại 3

Tổ yến sào tinh nguyên tổ 16%
Tổ yến sào tinh nguyên tổ
Tổ yến sào tinh nguyên tổ

3,100,000₫

3,700,000₫

Tổ yến sào tinh nguyên tổ

Tổ yến thô tai to 12%
Tổ yến thô tai to
Tổ yến thô tai to

2,300,000₫

2,600,000₫

Tổ yến thô tai to

Tổ yến tinh loại 1 8%
Tổ yến tinh loại 1
Tổ yến tinh loại 1

2,200,000₫

2,400,000₫

Tổ yến tinh loại 1

Yến huyết thượng hạng 10%
Yến huyết thượng hạng
Yến huyết thượng hạng

4,700,000₫

5,200,000₫

Yến huyết thượng hạng